Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord is op 3 februari 2012 in het leven geroepen als Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel. Op 28 juni 2016 zijn de statuten gewijzigd en is de naam van de stichting aangepast om meer recht te doen aan het intussen vergrote werkgebied.

Het doel van de stichting is het in stand houden en beschermen van cultureel erfgoed in dorpen en steden binnen de provincie Noord-Holland en in het bijzonder de noordelijke regio daarvan.

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is geen ondernemer voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting. Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) betekent dat over ontvangen gelden geen schenkbelasting is verschuldigd en dat er voor de schenker fiscale voordelen zijn te verkrijgen mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Het bestuur van de stichting wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en bestaat uit minimaal 3 personen.