Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord

Noord-Holland: rijk aan monumenten

De provincie Noord-Holland is rijk bedeeld met fraaie cultuurhistorische monumenten. Voor de instandhouding daarvan stellen overheden subsidies beschikbaar, mits het rijks- en gemeentemonumenten zijn. Voor onderhoud/renovatie aan monumentale panden zonder die status kan men in veel gevallen steun krijgen van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord.
Onze stichting draagt bij aan het behouden van deze monumenten voor de toekomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om oude windmolens en beeldbepalende stads- en dorpsgezichten. Particuliere eigenaren van dergelijke cultuurhistorische monumenten kunnen bij de stichting aankloppen voor financiële ondersteuning bij restauratie en renovatie. Wij kopen dus geen panden aan, maar zijn er voor financiële support om bij te dragen in de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.