Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel is per 3 februari 2012 aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel van de stichting is het in stand houden en beschermen van cultureel erfgoed van de dorpen binnen de gemeente Langedijk in het algemeen en van Oudkarspel in het bijzonder. De stichting is geen ondernemer voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting. Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) betekent dat over ontvangen gelden geen schenkbelasting is verschuldigd en dat er voor de schenker fiscale voordelen zijn te verkrijgen mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Het bestuur van de stichting wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en bestaat uit minimaal 3 personen.