Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Noord-Holland Noord

Noord-Holland: rijk aan monumentale gebouwen / bouwwerken

De provincie Noord-Holland kent een rijke historie die in onze tijd nog kenbaar  is in talloze monumenten en beeldbepalende gebouwen. Rijksoverheid en een aantal gemeenten dragen financieel bij aan het onderhoud/renovatie van als zodanig aangewezen monumenten.Naast deze categorie zijn er echter vele gebouwen die daarvoor niet in aanmerking komen,maar gezamenlijk van wezenlijk belang zijn voor het behoud  van kenmerkende dorps-en stadsgezichten. Het kan bijvoorbeeld gaan om oude windmolens, industrieel erfgoed of woonhuizen. Particuliere eigenaren of stichtingen  van dergelijke cultuurhistorische gebouwen kunnen bij de stichting aankloppen voor financiële ondersteuning bij restauratie of renovatie. Wij kopen dus geen panden aan, maar zijn er voor financiële support om bij te dragen aan de instandhouding van ons cultuurhistorisch erfgoed.